تاییدیه نمای شهرداری

تاییدیه نمای شهرداری

در پی قوانین و استانداردهای جدید در رابطه با طراحی نما ساختمان و سبک طراحی نما کلاسیک در تمامی مناطق 22 گانه تهران و در پی آن مسئله ی تایید نما و مشکلات پایان کار که برای مالکان و سازندگان ایجاد می شود...

نمای رومی سیمانی

نمای رومی سیمانی

برای دست یابی به این پرسش که که کدام یک از این مصالح برای اجرای نمای ساختمان بهتر است لازم است تا مواردی مورد بررسی قرار گیرند که این موارد شامل بودجه ی کارفرما ، اقلیم منطقه ، مصالح بومی...

نما رومی

نما رومی

امروزه یکی از مدرن ترین نماهایی که معمولا در ساختمان های مدرن و یا نمای ویلا استفاده میشود نمای رومی است . اجرای نمای ساختمان رومی میتواند با انواع سنگ های طبیعی و یا سیمان سفید صورت بگیرد .

نمای ساختمان

نمای ساختمان

از بارزترین مشخصه های هویت شهر نمای ساختمان است که باید همگون با نمای شهری و بافت نمای ساختمان های مجاور طراحی شود...