شما به عنوان مدير يك فروشگاه، مايليد كه سرعت عمليات فروشتان را افزايش بدهيد، كنترل دقيقي بر موجودي نقد و دريافت و پرداخت‌هايتان داشته باشيد، از موجودي محصولاتتان مطلع باشيد و اطلاعات مناسبي نيز از مشتريان خود در اختيار داشته باشيد.

نرم‌افزاري ساده و انعطاف‌پدير است كه به شما كمك مي‌كند به راحتي به اهداف فوق دست پيدا كنيد، كنترل فروشگاهتان را در دست بگيريد و با سرعت بالا به مشتريانتان رسيدگي كنيد.

اين نرم‌افزار نيازهاي طيف متنوعي از اصناف كشور را پاسخ مي‌دهد. همچنين، با توجه به اينكه برخي از  اصناف كشور فرايندهاي خاصي در عمليات فروشگاهي خود دارند، همكاران سيستم به سمت ارائه راهكارهاي خاص براي برخي از اصناف خاص رفته است كه از جمله مي‌توان به صنف طلافروشي و صنف معاملات املاك اشاره كرد. 

اطلاعات بیشتر در مورد محصول :

كنترل‌ دقيق‌ بر‌موجودي‌ محصولات

 مدیریت موجودي کالاي فروشگاه برایتان بسیار ساده خواهد شد.

 ميتوانیـد بـه راحتـي و بـا دقـت زیـاد، از كالاهاي موجـود در انبارتـان در هر

لحظه اطلاع داشـته باشـید.

 تصميم گيري در مورد زمان سـفارش مجدد کالا براي شـما راحت خواهد شـد

دیگـر نگران موجودي کالاهايتان نخواهید بود.

افزايش ‌سرعت ‌عمليات‌ فروش

برتر به شما این امكان را ميدهد:

 با سرعت و دقت بالا فاکتور صادر کنید.

 مانـده مشـتري، مانـده تعـدادي و سـود هـر کالا را در هـر لحظه مشـاهده کنیـد و راحت‌تـر تصمیـم بگیرید.

 فاکتور را به تعلیق در بیاورید و جلوي ایجاد صف را بگیرید.

از طریـق ارتبـاط سیسـتم بـا ترازوهـا و همچنین دسـتگاه‌هاي کارتخوان بانكـي سـرعت فـروش را افزایـش دهیـد.