با توجه به پیچیدگی های بیمه ای و حجم بالای مبالغی که در صندوق دریافت میشود و تنوع درخواست های پزشکان مختلف ، شرکت داده اندیش روزنه با توجه به متغیر بودن مراکز درمانی از نظر تعداد بخشها و تعداد خدمات ارائه شده ، شرکت داده اندیش روزنه اقدام به تولید نرم افزار جامعی نموده که هر مرکز درمانی بتواند با توجه به نیاز خود ، اقدام به تعریف بخش ها و خدمات مرکز خود نماید تا موجب راحتی ، سرعت عمل و دقت بالا شود

در ادامه به تعدادی از مزایای نرم افزار پزشکان عمومی و متخصص شرکت داده اندیش روزنه اشاره میشود

 • ميتوان به راحتي شكل ظاهري صفحه تشكيل پرونده را به دلخواه تغيير داد و آيتم هايي كه بايد از بيمار در تشكيل پرونده يادداشت نمود را كم و يا زياد نمود
 • ميتوان بيمار را بر اساس نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، شماره بيمه ، شماره پرونده ، شماره بايگاني ، كد ملي و شماره تلفن جستجو نمود
 • فرمي به نام بايگاني وجود دارد كه در آن ورود و خروج پرونده و تحويل به بخش و رديابي پرونده ( يعني اينكه پرونده در كجا قرار دارد ) و گزارش از عملكرد بايگاني امكانپذير ميباشد
 • امكان نوبت دهي آسان براي بيماراني كه در مركز شماره پرونده دارند و يا اينكه براي بيماراني كه براي اولين بار از طريق تلفن درخواست نوبت دارند. به همراه نمايش تقويم و روزهاي تعطيل و روزهايي كه پزشك مرخصي هستند
 • اتصال به سامانه پیامک جهت ارسال پیامک های اتومات بر اساس درخواست مرکز (مثال:1- بعد از ثبت نوبت ؛ به بیمار پیام بفرستد و زمان و نام پزشک را مشخص نماید
 • ميتوان از بيمار بيعانه دريافت نمود و در هنگامي كه كار براي بيمار انجام شد ، مبلغ قابل دريافت از بيعانه كسر گردد
 • امكان تعريف بدون محدوديت تخصص و قيمت گذاري هر خدمت بر اساس تخصص هاي مختلف(يعني هر خدمت ميتواند براي هر تخصص ، قيمت جداگانه اي داشته باشد)
 • تمامي كاربران داخل يك شبكه ميتوانند سوالات خود را ثبت نمايند تا كاربري كه اجازه پاسخ گويي دارد ، به سوالات جواب دهد
 • بيمار ميتواند شماره تشكيل پرونده و شماره بايگاني به صورت مجزا داشته باشد
 • وجود تشكيل پرونده و پذيرش و ثبت دريافت هزينه در يك فرم و بدون نياز به باز كردن فرم هاي مختلف
 • هر كاربر ميتواند تنظيمات خاص خود را داشته باشد
 • در نوبت دهي ميتوان ليست انتظار تعريف نمود
 • امكان نوبت دهي حين پذيرش براي بيماراني كه نوبت ندارند
 • قابليت تعريف انواع قراردادهاي بيمه اوليه و بيمه مكمل و يارانه وتخفيف
 • هر مركز ميتواند شكل ظاهري پرينت هاي گزارشات و رسيد بيمار را به دلخواه خود تغيير دهد
 • پرداخت هزينه به صورت اقساط و ثبت نوع دريافت از بيمار(نقدی،چک،فیش،عابر،بانک
 • قابليت تعريف تمامي قوانين بيمه اي مانند كد هاي ارسال به بيمه مربوط به آن سازمان بيمه گر
 • امكان تعريف كدهاي ارسال به بيمه براي هر سازمان به صورت جداگانه(يعني هر خدمت ميتواند در سازمان هاي مختلف ، كد هاي ارسال مختلف داشته باشد)
 • دارا بودن تمامي خدمات كتاب كاليفورنيا ( خدمات جراحي سرپايي ) به همراه مقدار k آنها
 • قابليت ثبت استراحت پزشكي و بستري شدن بيماران در مراكز درماني ديگر و گزارش گرفتن از آنها
 • امكان تعريف مبلغ خدمت و مبلغ k براي هر سازمان به صورت مجزا
 • ميتوان تمامي اعزام هاي بيماران به مراكز درماني را ثبت نمود و از آن گزارش گرفت
 • براي هر كاربر ميتوان دسترسي مخصوص آن كاربر را تعريف نمود
 • در سيستم ميتوان بدون هيچ محدوديتي ، كاربر تعريف نمود
 • دسترسي به تمامي اطلاعات ثبت شده يك بيمار ، تنها در يك گزارش
 • وجود انواع گزارشات و امكان طراحي گزارشاتي به دلخواه مركز
 • محاسبه حقوق پزشکان موجود در مرکز و صدور فیش حقوقی
 • اتصال به دستگاه های تولید نوبت
 • ارسال ديسكت به بيمه هايي كه طرح مكانيزه كردن دريافت نسخه در آنها اجرا شده است مانند خدمات درماني و نیروهای مسلح بلوكه كردن بيمار و يادداشت گذاشتن بر روي پرونده يك بيمار ويا يك گروه بيمار با شرايط بيمه اي مشابه قابليت تعريف بخش هاي متفاوت بنا به شرايط مركز درماني