هوشمند سازی

هوشمند سازی ادارات و سازمان ها

ما توسط یک فناوری هوشمند احاطه شده ایم که قصد بهتر کردن نقطه به نقطه ی زندگی ما را دارد. هدف اصلی تمامی این وسایل، اتصالات داخلی و کار کردن در هماهنگی با یکدیگر است. اتصال این وسایل و...

خانه هوشمند چیست؟

ایده ی داشتن یک خانه هوشمند به قرن ها پیش بر می گردد. به طوریکه می توان گفت بشر از زمانی که پا به این دنیا گذاشته، به فکر یک زندگی راحت بوده. او برای این راحتی تلاش های زیادی انجام داد...

ترموستات هوشمند چیست و چه کارهایی می کند؟

بعضی افراد در روزهای داغ تابستانی به هنگام بیرون رفتن از خانه سیستم سرمایشی را روشن می گذارند تا بعد از بازگشت به خانه، از ذوب شدن نجات پیدا کنند. شاید این کار را یک دوراندیشی بدانند...

پرده ی هوشمند

اگر در هتل های هوشمند پنج ستاره اقامت داشته اید، حتما متوجه شده اید که پرده ها با یک کنترل یا با ورود شما کنار می روند. آیا این هتل ها تنها برای افزایش کلاس کاری از این نوع پرده ها استفاده می کنند؟ ...