پرده ی هوشمند

پرده ی هوشمند

اگر در هتل های هوشمند پنج ستاره اقامت داشته اید، حتما متوجه شده اید که پرده ها با یک کنترل یا با ورود شما کنار می روند. آیا این هتل ها تنها برای افزایش کلاس کاری از این نوع پرده ها استفاده می کنند؟ ...

خانه هوشمند چیست؟

خانه هوشمند چیست؟

ایده ی داشتن یک خانه هوشمند به قرن ها پیش بر می گردد. به طوریکه می توان گفت بشر از زمانی که پا به این دنیا گذاشته، به فکر یک زندگی راحت بوده. او برای این راحتی تلاش های زیادی انجام داد...

هوشمند سازی ادارات و سازمان ها

هوشمند سازی ادارات و سازمان ها

ما توسط یک فناوری هوشمند احاطه شده ایم که قصد بهتر کردن نقطه به نقطه ی زندگی ما را دارد. هدف اصلی تمامی این وسایل، اتصالات داخلی و کار کردن در هماهنگی با یکدیگر است. اتصال این وسایل و...